Quy định sử dụng hosting tại RT

QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOSTING

Bên A chịu trách nhiệm về nội dung thông tin trên Máy chủ, đảm bảo các thông tin này không trái với những quy định của pháp luật quy định.

Bên A chịu trách nhiệm về các ứng dụng (phần mềm) cài đặt trên Máy chủ về nội dung cũng như bản quyền. Bảo đảm các ứng dụng này không chứa các ứng dụng mang tính chất phá hoại gây ảnh hưởng đến người dùng internet khác (như spyware, virus, các phần mềm để DDOS…)

Bên B có toàn quyền ngưng cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào cho bên A trong các trường hợp sau:

– Bên A dùng Hosting vào bất kì mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam

– Bên A gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe dọa, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm… hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kì cách thức nào.

– Bên A lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội, hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kì quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền hạn của bất kì cá nhân nào.

– Bên A sử dụng Hosting để gửi bulk email (spam email), quảng cáo hay thông qua Hosting để phá hoại một Hosting khác.

– Bên A không thanh toán các chi phí đúng hạn.

Bên A có trách nhiệm giữ an toàn các thông tin tài khoản truy xuất vào Hosting.

Bên A có trách nhiệm bảo mật quyền truy nhập từ xa do bên B cấp, đồng thời bên A phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để quyền truy nhập từ xa bị tổ chức hay cá nhân khác lợi dụng để thực hiện các hành động phạm pháp.

Bên A phải tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước về sử dụng dịch vụ Internet, quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền phần mềm cài đặt trên máy chủ (nếu có), bí mật quốc gia, an ninh, văn hoá.

>Bên B không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của những thông tin của website đặt trên Hosting và cũng không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với dữ liệu được lưu trữ trên Hosting trong các trường hợp do Khách hàng gây nên: xóa nhầm, website có lỗi, website bị tấn công trực tiếp v.v…

Bên B có trách nhiệm đảm bảo các thông số kỹ thuật về dịch vụ lưu trữ như đã được quy định tại mục B phụ lục: thông số kỹ thuật các gói Windown hosting – Linux hosting. Hỗ trợ bên A cài đặt ban đầu để website hoạt động tốt.

Đảm bảo dịch vụ server hosting hoạt động ổn định 99% thời gian của hợp đồng (uptime 99%).

Trong trường hợp bị lỗi thiết bị thì bên B sẽ có trách nhiệm khôi phục lại tình trạng làm việc ổn định trong thời gian sớm nhất có thể.