Hướng dẫn đăng ký google analytic

Google quá ưa là thông minh và tử tế

Giúp các chủ doanh nghiệp, những người làm về seo, marketing online, tối ưu web

Hiểu rõ hơn về khách hàng, hành vi khách hàng thông qua công cụ google analytics

 Sách google gửi cho các đối tác tại việt nam hướng dẫn sử dụng về google analytics

 

Các bước đăng ký để có tài khoản google analytics

Bước 1:  Vào google analytics đăng ký tài khoản 

Bước 2:  Nhận mã theo dõi web và gắn vào web mình muốn theo dõi 

Bước 3: Tìm hiểu hành vi các khách hàng, đối tượng khách hàng vào web của bạn 

 

Các định nghĩa căn bản

Organic Search: người dùng đến website từ các bộ máy tìm kiếm (Google, Yahoo, Bing, v.v…) thông qua kết quả tìm kiếm tự nhiên (organic).
Paid Search: người dùng đến website từ các quảng cáo trên kết quả tìm kiếm.
Display: người dùng đến website từ các quảng cáo banner trên các website thuộc display ad network.
Referral: người dùng đến website bằng cách bấm vào các đường link từ các trang web khác.
Social: người dùng đến website thông qua các kênh mạng xã hội như Facebook, Google+, LinkedIn, v.v…
Email: người dùng đến website bằng cách bấm các đường link trong email.
Direct: người dùng đến website bằng cách gõ địa chỉ web vào trình duyệt hoặc mở bookmark.
(Other): người dùng đến website bằng các nguồn traffic khác không nằm trong các kênh phía trên.

 

 

Video hướng dẫn các tính năng căn bản của google analytic

Tin Liên Quan