Đa dạng, phù hợp với mọi đối tượng từ cá nhân đến doanh nghiệp